Menue

Waga ABC

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna (także: technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita) pojazdu (np. 3500 kg) to podane przez producenta wytyczne dot. masy, której pojazd nie może przekroczyć. Dane dot. technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej wybranego modelu można znaleźć w danych technicznych. Jeżeli pojazd znajdujący się w ruchu drogowym przekracza technicznie dopuszczalną masę maksymalną, oznacza to wykroczenie, które może zostać ukarane grzywną.

W przypadku podanej masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o określoną w procedurze homologacji typu wartość domyślną. Ze względu na tolerancje produkcyjne zważona w rzeczywistości masa pojazdu gotowego do jazdy może różnić się od podanej wyżej wartości. Odchylenia w zakresie do ± 5% masy pojazdu gotowego do jazdy są prawnie dozwolone i możliwe.

Mówiąc w uproszczeniu: w przypadku masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o pojazd podstawowy z wyposażeniem seryjnym plus określona ustawowo masa kierowcy, przyjęta jako 75 kg. Masa ta obejmuje zasadniczo następujące pozycje:

  • masa własna pojazdu wraz z nadwoziem, wliczając w to materiały eksploatacyjne, takie jak smary, oleje i płyny chłodnicze
  • wyposażenie seryjne, tzn. wszystkie przedmioty wyposażenia, które standardowo wchodzą w skład zamontowanego fabrycznie zakresu dostawy
  • napełniony w 100% zbiornik świeżej wody w trybie jazdy (poziom napełnienia do jazdy zgodnie z wytycznymi producenta; 20 litrów) oraz napełniona w 100% aluminiowa butla gazowa o ciężarze 16 kg;
  • napełniony w 90% zbiornik paliwa wraz z paliwem
  • kierowca, którego wagę – niezależnie od rzeczywistej wagi – przyjęto zgodnie z prawem UE jako 75 kg.


Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego to określona przez [marka] dla każdego rzutu poziomego wartość maksymalnej masy dostępnego na zamówienie wyposażenia opcjonalnego. Celem tego ograniczenia jest zapewnienie, aby min. masa użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez [marka] pojazdach była również rzeczywiście dostępna do obciążenia.

Masa pasażerów dla każdego miejsca siedzącego, które producent przewidział, wynosi 75 kg, niezależnie od tego, ile pasażerowie ważą w rzeczywistości. Masa kierowcy jest już zawarta w masie pojazdu gotowego do jazdy (patrz nr 2 powyżej) i dlatego nie jest ponownie wliczana. W przypadku pojazdu podróżnego z czterema dopuszczonymi miejscami siedzącymi masa pasażerów wynosi zatem 3 * 75 kg = 225 kg.

Przepisy Unii Europejskiej przewidują dla pojazdów podróżnych stałą min. masę użyteczną, która musi pozostać na bagaż lub pozostałe, niezamontowane fabrycznie akcesoria. Min. masa użyteczna jest obliczana w następujący sposób: 10 * (n + L) gdzie: „n” = maksymalna liczba pasażerów wraz z kierowcą oraz „L” = długość całkowita pojazdu w metrach

W przypadku pojazdu podróżnego o długości 6 m i 4 dopuszczonych miejscach siedzących min. masa użyteczna wynosi więc np. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Masa dodatkowa wyposażenia opcjonalnego i pakietów zwiększa rzeczywistą masę pojazdu (= masa pojazdu gotowego do jazdy plus wybrane wyposażenie opcjonalne) oraz zmniejsza masę użyteczną. Podana wartość stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego danego rzutu poziomego. Masa całkowita wybranych pakietów i wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy podanej przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego.

Fotel Vario to opcjonalne 5. miejsce siedzące, które przy obliczaniu minimalnej masy użytecznej oraz masy pasażerów należy traktować jako zwykły fotel. Aby uzyskać 5. miejsce siedzące, należy zadbać o to, aby nadal była zachowana minimalna masa użyteczna i wszystkie inne ustawowe wartości masy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszymi partnerami handlowymi.

Aby w jak najlepszy i najbardziej przejrzysty sposób przekazać Państwu informacje dotyczące mas w naszych dokumentach sprzedażowych (drukowanych i cyfrowych) stosujemy z reguły terminologię przewidzianą prawem. Od 06.07.2022 r. jest ona określona w szczególności w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/535 (wcześniej: rozporządzenie (UE) nr 1230/2012). Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/535 zostanie udostępnione online w różnych językach UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535