Menue

Impressum

Usługodawcą, a więc firmą odpowiedzialną za komercyjną i biznesową ofertę online jest spółka Dethleffs GmbH & Co. KG, którą reprezentują członkowie zarządu Thomas Bischofberger, Bernhard Kibler (Prezes), Günther Wank.

Informacje zgodnie z § 2 ust. 1 niemieckiego rozporządzenia o obowiązkach informowania w ramach świadczenia usług (Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung, DL-InfoV)
Niniejsza oferta online stanowi ofertę informacyjną spółki

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12
88316 Isny im Allgäu
Niemcy

Adres e-mail: info@dethleffs.de
Strona internetowa: www.dethleffs.de

Telefon: +49 7562 987-0
Faks: +49 7562 987-101

Siedziba spółki Dethleffs GmbH & Co. KG: 88316 Isny im Allgäu, Niemcy
Sąd Rejonowy w Ulm, HRA 621086
Wspólnik osobiście odpowiedzialny: Dethleffs Verwaltungs GmbH, Isny im Allgäu (Sąd Rejonowy w Ulm, HRB 600533)
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka komandytowa (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, GmbH & Co. KG)

Prawo właściwe: prawo Republiki Federalnej Niemiec (BRD)

Urząd skarbowy: Wangen im Allgäu
Numer identyfikacji podatkowej: DE 811 147 684

Członkowie zarządu uprawnieni do reprezentowania spółki: Thomas Bischofberger, Bernhard Kibler (Prezes), Günther Wank

Odpowiedzialny organ nadzorczy
Landratsamt Ravensburg – Gewerbeaufsicht
Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg, Niemcy
Telefon: +49 751 85-4170
Faks: +49 751 85-774105
Adres e-mail: bu@landkreis-ravensburg.de
Strona internetowa: www.landkreis-ravensburg.de/,Lde/Startseite/Wirtschaft_+Gewerbe+_+Bauen/Gewerbeaufsicht.html

Odpowiedzialna izba
Industrie- und Handelskammer Bodensee Oberschwaben
Lindenstraße 2, 88250 Weingarten, Niemcy
Telefon: +49 751 409-0
Faks: +49 751 409-159
Adres e-mail: info@weingarten.ihk.de
Strona internetowa: www.weingarten.ihk.de

Ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody majątkowe
XL Insurance Ltd.
Hopfenstraße 6
80335 Monachium

Obszar obowiązywania: Niemcy

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR:
Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pełni rolę punktu kontaktowego do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z umów kupna-sprzedaży zawieranych online.

Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do wzięcia udziału w postępowaniu mającym na celu rozwiązanie sporu przed organem rozstrzygania sporów konsumenckich.

Podmiot odpowiedzialny za dziennikarskie artykuły redakcyjne zgodnie z § 55 ust. 2 niemieckiej umowy państwowej w sprawie radiofonii i telemediów (Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien, RStV):
Robert Bielesch, Kierownik ds. komunikacji przedsiębiorstwa, robert.bielesch@dethleffs.de
Arist-Dethleffs-Straße 12, D-88316 Isny im Allgäu

Zewnętrzny inspektor ochrony danych zgodnie z art. 37 RODO w związku z § 38 ust. 1 nowej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG-neu):
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Richard-Wagner-Straße 2
88094 Oberteuringen
Niemcy
Adres e-mail: fischerkeller@deutsche-datenschutzkanzlei.de
Strona internetowa: www.deutsche-datenschutzkanzlei.de
Telefon: +49 7542 / 94921-01

Techniczne wsparcie strony internetowej:
papillo GmbH, Märzenburgweg 15, 87674 Apfeltrang
Adres e-mail: info@papillo.de

Przedmiot działalności spółki Dethleffs GmbH & Co. KG:
Informacje na temat przedmiotu działalności spółki można uzyskać na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Informacje na temat cen zgodnie z § 4 niemieckiego rozporządzenia o obowiązkach informowania w ramach świadczenia usług (Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung, DL-InfoV) oraz rozporządzenia w sprawie informowania o cenach (Preisangabenverordnung, PAngV)
Informacje na temat cen można znaleźć na stronie internetowej spółki Dethleffs GmbH & Co. KG.
Na życzenie osób zainteresowanych spółka Dethleffs GmbH & Co. KG chętnie przygotuje ofertę.

Odpowiedzialność
Spółka Dethleffs GmbH & Co. KG może w każdej chwili i bez uprzedzenia, według własnego uznania oraz bez ponoszenia odpowiedzialności, zmienić całkowicie lub częściowo ofertę online bądź ją zawiesić. Dethleffs GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za oferty online oraz treść ofert stron trzecich, do których prowadzą umieszczane na stronie internetowej spółki linki („hiperłącza”). Ponadto spółka Dethleffs GmbH & Co. KG nie jest odpowiedzialna za dostępność ani treść takich ofert online.

© Copyright
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafiki oraz ich układ w ofercie online podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Treść niniejszej oferty online nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana ani udostępniana osobom trzecim do celów komercyjnych.

© Copyright Źródła obrazów: Dethleffs GmbH & Co KG

Wskazówka: ogólna ustawa o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG)
W celu zwiększenia czytelności zrezygnowano z rozróżniania rodzajów gramatycznych. W myśl równego traktowania odpowiednie terminy odnoszą się do obu płci.

Niniejsze informacje zostały przygotowane przez:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office Monachium –
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de