Menue

Polityka prywatności

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem oraz produktami. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Spółka Dethleffs GmbH & Co. KG (do której odnosimy się później, używając słów „Dethleffs”, „my” lub „nam”) przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa danych użytkowników oraz do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych.

Spis treści
1. Definicje
2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
3. Przetwarzanie danych osobowych
3.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych
  3.2 Usługi opierające się na plikach cookie
  3.3 Usługi Google
  3.4 Narzędzia do analizy i komunikacji
  3.5 Media społecznościowe
  3.6 Nasze usługi
4. Przekazywanie danych
5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
6. Okres przechowywania danych
7. Bezpieczeństwo techniczne
8. Podstawa prawna przetwarzania
9. Wskazówka dotycząca osób niepełnoletnich
10. Prawa osób, których dane dotyczą
11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
12. Linki do stron internetowych innych usługodawców
13. Zmiany naszej polityki prywatności
14. Dane kontaktowe administratora i zewnętrznego inspektora ochrony danych
15. Rejestracja uczestnictwa w „Dniu kształcenia” oraz „Dniu w warsztacie szkoleniowym”
 
1. Definicje
Terminy używane w niniejszej polityce prywatności należy rozumieć tak, jak zdefiniowano je w art. 4 RODO.

2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
Korzystanie z naszych stron internetowych jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik życzy sobie skorzystać z określonych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, niezbędne może się okazać przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie istnieje żadna podstawa prawna takiego przetwarzania, uzyskujemy stosowną zgodę osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych
Użytkownik może przeglądać naszą stronę internetową bez aktywnego podawania danych na swój temat. Przy każdym uruchomieniu strony internetowej rejestrujemy jednak automatycznie dane dostępu (pliki dziennika serwera), np. nazwę dostawcy usług internetowych, używany system operacyjny, stronę internetową, z której użytkownik trafił na naszą stronę, datę i czas spędzony na stronie lub nazwę żądanego pliku, jak również – ze względów bezpieczeństwa, np. w celu rozpoznawania ataków na nasze strony internetowe – adres IP używanego komputera na okres 60 dni. Analizy tych danych są przeprowadzane wyłącznie w celu udoskonalania naszej oferty i nie umożliwiają identyfikacji konkretnych osób. Danych tych nie łączy się z innymi źródłami danych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzamy i wykorzystujemy dane do następujących celów: 1. funkcjonowanie strony internetowej Dethleffs, 2. udoskonalanie naszych stron internetowych oraz 3. ograniczanie i identyfikowanie błędów/nieprawidłowości, takich jak nadużycia strony internetowej. Przetwarzanie danych tego typu odbywa się w celu wykonania umowy o korzystaniu ze strony internetowej Dethleffs lub w celu wypełnienia uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnianie funkcjonalności i bezawaryjnego korzystania ze strony internetowej Dethleffs oraz dostosowywanie jej do preferencji użytkowników.

3.2 Usługi opierające się na plikach cookie

Aby uczynić wizyty na naszej stronie internetowej atrakcyjniejszymi oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. pliki cookie. Korzystanie z plików cookie realizuje nasz uzasadniony interes, jakim jest oferowanie użytkownikom możliwie najbardziej przyjaznej w użytkowaniu strony internetowej, i opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pliki cookie to nic innego, jak ustandaryzowana technologia internetowa, używana do rejestrowania i pobierania informacji dotyczących logowania i użytkowania strony internetowej Dethleffs przez wszystkich użytkowników. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe archiwizowane na urządzeniu końcowym użytkownika. Dzięki nim możemy m.in. zapisywać ustawienia użytkownika, aby móc wyświetlać nasze strony internetowe w sposób dostosowany do jego urządzenia. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, a zatem po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika, umożliwiając nam oraz naszym partnerom rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy okazji jego następnej wizyty (tzw. stałe pliki cookie).
Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików cookie i decydować pojedynczo o ich akceptacji lub zrezygnować z plików cookie w określonych przypadkach bądź całkiem. Ponadto pliki cookie można skasować, aby usunąć dane zarchiwizowane przez strony internetowe na komputerze użytkownika. Dezaktywacja plików cookie może prowadzić do pewnych ograniczeń w funkcjonalności strony internetowej Dethleffs.

Dezaktywacja lub usunięcie plików cookie (Opt-Out)
Przeglądarki internetowe oferują możliwości ograniczenia lub usunięcia plików cookie. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać na następujących stronach internetowych:
-    Internet Explorer:
support.microsoft.com/de-de/help/17442
-    Firefox:
support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
-    Google Chrome:
support.google.com/chrome/answer/95647
-    Safari:
support.apple.com/de-de/HT201265

3.3 Usługi Google
Aby uczynić wizyty na naszej stronie internetowej atrakcyjniejszymi oraz ułatwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy programy Google w oparciu o pliki cookie. Korzystanie z owych programów Google realizuje nasz uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest oferowanie użytkownikom możliwie najbardziej przejrzystej, prostej i przyjaznej w użytkowaniu strony internetowej.
Informacje dotyczące ochrony danych Google można znaleźć pod adresem policies.google.com/privacy.

3.3.1 Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji narzędzia do analizy danych serwisów internetowych Google Analytics. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, spółka zarejestrowana pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana w dalszej części „Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”, plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje uzyskane dzięki plikom cookie o korzystaniu przez użytkownika z niniejszej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika, tworzyć raporty dla administratorów o aktywności użytkownika na stronie oraz świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. W stosownych przypadkach Google będzie przekazywać te informacje stronom trzecim, o ile tak nakazują wymogi ustawowe lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Uniemożliwienie zapisywania plików cookie
Użytkownik może udaremnić zapisywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia w przeglądarce; należy jednak mieć na względzie, że wówczas korzystanie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na swój temat zgromadzonych przez Google w sposób opisany powyżej i do określonego wcześniej celu.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by firma Google otrzymywała dane z jego przeglądarki podczas wyświetlania stron internetowych, tutaj można zrezygnować z usług Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Dzięki tej wtyczce przeglądarka nie może zażądać kodu Google Analytics, w wyniku czego Google nie otrzymuje żadnych danych podczas uruchamiania stron internetowych. Wtyczka jest dostępna wyłącznie dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari oraz Opera. Według Google przeglądarka blokuje skrypt Google Analytics po instalacji. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych można znaleźć pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html lub policies.google.com/privacy.
Zamiast owej wtyczki w przeglądarce lub na potrzeby przeglądarek w mobilnych urządzeniach końcowych można użyć następującego linku do rezygnacji:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Okres przechowywania
Przy pomocy elementów regulujących okres przechowywania Google Analytics ustaliliśmy, jak długo powinny być przechowywane dane na poziomie użytkownika i zdarzeń, zanim zostaną one automatycznie usunięte przez serwery Google Analytics. Wybraliśmy następujący okres przechowywania:
14 miesięcy
Anonimizacja adresu IP
Informujemy, że na niniejszej stronie internetowej poszerzyliśmy usługi Google Analytics o kod „gat.anonymizeIp”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP). Dzięki temu adres IP użytkownika jest skracany przez Google przed przekazaniem go do USA w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objętych porozumieniem o utworzeniu EOG.

Cechy demograficzne w Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Dzięki niej możliwe jest tworzenie raportów zawierających dane na temat wieku, płci oraz zainteresowań użytkowników strony. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, jak również z informacji na temat użytkowników od zewnętrznych usługodawców. Nie jest możliwe przypisanie tych danych do żadnej konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub wyrazić sprzeciw wobec rejestrowania jego danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

3.3.2 Google Ajax search API
Na naszej stronie internetowej używamy interfejsu Ajax. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, spółka zarejestrowana pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana w dalszej części „Google”). To narzędzie służy do optymalizowania szybkości ładowania strony. Optymalizacja odbywa się przez uruchamianie bibliotek programistycznych, np. jQuery, z serwerów Google oraz korzystanie z CDN (ang. content delivery network, sieć dostarczania zawartości). Jeśli użytkownik korzystał już z jQuery, uzyskany zostanie dostęp do kopii zarchiwizowanej w jego pamięci podręcznej. W przeciwnym razie niezbędne będzie pobranie, przy czym dane z przeglądarki użytkownika trafią wówczas do Google. Zostaną one przekazane do USA.
Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych można znaleźć pod adresem: www.google.de/policies/privacy/

3.3.3 Mapy Google
Korzystamy z serwisu Mapy Google w celu wyświetlania map oraz tworzenia planów dojazdu. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, spółka zarejestrowana pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana w dalszej części „Google”).
Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie automatycznie gromadzonych, jak również podanych przez siebie danych przez Google, jej przedstawicieli lub zewnętrznych usługodawców.
Szczegółowe dane można znaleźć w centrum ochrony danych na stronie google.com: przejrzystość i możliwości wyboru, jak również postanowienia dotyczące ochrony danych pod adresem policies.google.com/privacy

3.3.4 Google Tag Manager
Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Tag Manager. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, spółka zarejestrowana pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana w dalszej części „Google”). Dzięki tej usłudze możliwe jest zarządzanie tagami z jednego miejsca. Google Tag Manager implementuje na stronie wyłącznie tagi. Oznacza to, że owo narzędzie nie stosuje plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager wyzwala z kolei inne tagi, które mogą gromadzić dane. Jednakże narzędzie Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie doszło do dezaktywacji, obejmie ona wszystkie śledzące tagi, o ile zostały one zaimplementowane przez narzędzie Google Tag Manager.
Szczegółowe dane można znaleźć w centrum ochrony danych na stronie google.com: przejrzystość i możliwości wyboru, jak również postanowienia dotyczące ochrony danych pod adresem
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

3.4 Narzędzia do analizy i komunikacji

3.4.1 Hotjar
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Hotjar firmy Hotjar Limited (z siedzibą pod adresem Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), aby móc analizować dane użytkowników do celów statystycznych. Hotjar to usługa, która analizuje zachowania i opinie zwrotne użytkowników naszej strony internetowej przy użyciu kombinacji narzędzi do analizy i uzyskiwania opinii zwrotnych. Hotjar przesyła nam raporty i prezentacje, dzięki którym możemy zobaczyć, jak użytkownicy poruszają się po naszej stronie internetowej. Dane osobowe ulegają automatycznej anonimizacji i nigdy nie docierają na serwer Hotjar. Oznacza to, że użytkownik strony nie zostanie zidentyfikowany, ale my dowiemy się wiele na temat jego korzystania z naszej strony.

Czym jest Hotjar?
Jak wspomniano w powyższym akapicie, Hotjar pomaga nam analizować zachowanie użytkowników naszej strony internetowej. Do oferowanych przez Hotjar narzędzi należą: mapy kliknięć, analizy ścieżek, nagrywanie zachowania użytkowników, wyskakujące pytania o opinię, formularze i ankiety (więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hotjar.com/). Hotjar pomaga nam oferować lepsze wrażenia z użytkowania naszej strony oraz lepszą obsługę. Dzięki tej usłudze otrzymujemy z jednej strony doskonałą analizę ruchu online, a z drugiej strony świetny odzew w kwestii jakości naszej strony internetowej. Poza aspektami analitycznymi i technicznymi chcielibyśmy bowiem poznać opinie użytkowników na temat naszej strony. Przy użyciu narzędzia do pozyskiwania opinii zwrotnych jest to możliwe.

Dlaczego korzystamy z usługi Hotjar na naszej stronie internetowej?
W ostatnich latach na znaczeniu mocno zyskał aspekt komfortu użytkowania stron internetowych (ang. user experience). I to z dobrego powodu. Strona internetowa powinna być tak zbudowana, aby użytkownik dobrze się na niej czuł i swobodnie się po niej poruszał. Dzięki narzędziom do analizy i do pozyskiwania opinii zwrotnych Hotjar możemy uczynić naszą stronę internetową oraz ofertę atrakcyjniejszymi. Dla nas, spośród narzędzi Hotjar, szczególnie wartościowe są mapy kliknięć (ang. heatmaps). Mapa kliknięć stanowi formę wizualnej prezentacji danych. Na mapach kliknięć Hotjar widać np. wyraźnie, które obszary są chętnie klikane lub dotykane oraz w jaki sposób użytkownicy przewijają strony.

Które dane przechowuje Hotjar?
Gdy użytkownik przegląda naszą stronę internetową, Hotjar w sposób automatyczny gromadzi dane o jego zachowaniu. Aby móc zbierać te informacje, wbudowaliśmy na naszej stronie internetowej własny kod śledzący. Następujące dane mogą być gromadzone za pośrednictwem komputera lub przeglądarki użytkownika:

Adres IP komputera użytkownika (gromadzony i zapisywany w postaci zanimizowanej)
Rozmiar ekranu
Informacje dotyczące przeglądarki (nazwa przeglądarki, wersja itd.)
Lokalizacja (tylko kraj)
Preferowane ustawienia języka
Odwiedzone strony internetowe (podstrony)
Data i czas uzyskania dostępu do jednej z naszych podstron (stron internetowych)
Ponadto pliki cookie przechowują dane, które są umieszczane na komputerze (najczęściej w przeglądarce) użytkownika. Nie są tam gromadzone żadne dane osobowe. Zasadniczo Hotjar nie przekazuje żadnych zebranych danych stronom trzecim. Hotjar zwraca jednak uwagę, że niekiedy konieczne jest udostępnienie danych firmie Amazon Web Services. Wówczas część tych informacji zostaje zapisana na jej serwerze. Firma Amazon zobowiązana jest jednak do zachowania tych danych w tajemnicy.

Do zapisanych informacji dostęp ma jedynie ograniczona liczba osób (pracownicy Hotjar). Serwery Hotjar chronione są przez zapory sieciowe i ograniczenia adresów IP (dostęp tylko dozwolonych adresów IP). Zapory sieciowe to systemy bezpieczeństwa, które chronią komputer przed niepożądanym dostępem sieciowym. Pełnią rolę bariery pomiędzy bezpieczną siecią wewnętrzną Hotjar a Internetem. Ponadto firma Hotjar korzysta z usług zewnętrznych usługodawców, takich jak Google Analytics czy Optimizely. Firmy te mogą również zapisywać informacje, które wysyła przeglądarka użytkownika do naszej strony internetowej.

Hotjar korzysta z następujących plików cookie. Ponieważ odnosimy się m.in. do listy plików cookie z polityki prywatności firmy Hotjar (znajdującej się pod adresem www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information), nie możemy podać przykładowej wartości dla każdego pliku cookie. Lista przedstawia przykłady stosowanych przez Hotjar plików cookie i nie należy uznawać jej za kompletną.

Nazwa: ajs_anonymous_id
Wartość: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22331614759439-5
Cel stosowania: tego pliku cookie używa się zazwyczaj do celów analitycznych; pomaga on w liczeniu użytkowników naszej strony internetowej, śledząc ponadto, czy dany użytkownik odwiedzał już tę stronę.
Data upływu ważności: po roku

Nazwa: ajs_group_id
Wartość: 0
Cel stosowania: ten plik cookie gromadzi dane o zachowaniu użytkownika. Dane te mogą być później, w oparciu o cechy wspólne użytkowników strony internetowej, przyporządkowane do określonej grupy użytkowników.
Data upływu ważności: po roku

Nazwa: _hjid
Wartość: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Cel stosowania: ten plik cookie używany jest w celu zachowania identyfikatora użytkownika Hotjar, rozpoznawalnego na stronie internetowej w przeglądarce. W ten sposób podczas kolejnych wizyt zachowanie użytkownika będzie mogło zostać przypisane temu samemu identyfikatorowi użytkownika.
Data upływu ważności: po roku

Nazwa: _hjMinimizedPolls
Wartość: 462568331614759439-8
Cel stosowania: zawsze, gdy użytkownik minimalizuje widżet z prośbą o opinię zwrotną, Hotjar korzysta z tego pliku cookie. Plik cookie zapewnia, by widżet rzeczywiście pozostał zminimalizowany podczas przeglądania naszych stron.
Data upływu ważności: po roku

Nazwa: _hjIncludedInSample
Wartość: 1
Cel stosowania: ten sesyjny plik cookie jest stosowany, by informować Hotjar, czy dany użytkownik jest częścią próbki wybranych osób, które zostały wyznaczone do stworzenia lejka.
Data upływu ważności: po roku

Nazwa: _hjClosedSurveyInvites
Cel stosowania: ten plik cookie jest stosowany, gdy użytkownik za pośrednictwem wyskakującego okna zapraszany jest do udziału w ankiecie. Tego pliku używa się, aby zapewnić, że użytkownik zobaczy takie zaproszenie tylko raz.
Data upływu ważności: po roku

Nazwa: _hjDonePolls
Cel stosowania: gdy tylko użytkownik skończy odpowiadać na pytania w ramach tzw. widżetu z prośbą o opinię zwrotną, w jego przeglądarce zostanie zapisany ten plik cookie. Dzięki temu firma Hotjar zapewnia, by użytkownik nie otrzymał w przyszłości tej samej ankiety do wypełnienia.
Data upływu ważności: po roku

Nazwa: _hjDoneTestersWidgets
Cel stosowania: tego pliku cookie używa się, gdy tylko użytkownik poda swoje dane w widżecie do werbowania testerów. Za pomocą tego widżetu werbujemy użytkowników do roli testerów. Ten plik cookie jest stosowany po to, by ów formularz nie wyświetlał się bezustannie.
Data upływu ważności: po roku

Nazwa: _hjMinimizedTestersWidgets
Cel stosowania: tego pliku cookie używa się, by raz zminimalizowany widżet do werbowania testerów pozostał taki na wszystkich naszych stronach.
Data upływu ważności: po roku

Nazwa: _hjShownFeedbackMessage
Cel stosowania: ten plik cookie jest stosowany, gdy użytkownik zminimalizował lub wypełnił ankietę w wyskakującym oknie. Dzieje się tak po to, by ankieta załadowała się natychmiast jako zminimalizowana, gdy użytkownik przechodzi na kolejną stronę, na której powinna wyświetlić się ta ankieta.
Data upływu ważności: po roku

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?
Na naszej stronie internetowej wbudowaliśmy kod śledzący, który jest przekazywany na serwer Hotjar w Irlandii (UE). Ten kod śledzący nawiązuje kontakt z serwerem Hotjar i wysyła skrypt na komputer lub urządzenie końcowe użytkownika, z którego uzyskano dostęp do naszej strony. Skrypt zawiera określone dane dotyczące interakcji użytkownika z naszą stroną internetową. Dane te są później wysyłane na serwer Hotjar w celu przetworzenia. Firma Hotjar zobowiązała się do przechowywania danych przez okres 365 dni. Oznacza to, że wszystkie zgromadzone przez Hotjar dane, które są starsze niż rok, zostaną automatycznie usunięte.

Jak mogę usunąć moje dane lub uniemożliwić ich zapisywanie?
Hotjar nie zapisuje do celów analizy żadnych danych osobowych. Firma posługuje się nawet sloganem „We track behavior, not individuals” (pol. śledzimy zachowanie, nie osoby). Użytkownik ma również zawsze możliwość powstrzymania gromadzenia jego danych. W tym celu wystarczy przejść do strony rezygnacji i kliknąć opcję „dezaktywacja Hotjar”. Należy zauważyć, że usunięcie plików cookie, korzystanie z trybu prywatnego w przeglądarce lub korzystanie z innej przeglądarki prowadzi do ponownego gromadzenia danych. Ponadto użytkownik może aktywować w swojej przeglądarce opcję „Do Not Track” (bez śledzenia). Przykładowo w przeglądarce Chrome użytkownik musi w tym celu kliknąć ikonę z trzema paskami w prawym górnym rogu, a następnie przejść do ustawień. Tam, w sekcji ochrony danych, użytkownik znajdzie opcję „Wysyłaj żądanie «Bez śledzenia» podczas przeglądania”. Wystarczy aktywować tę opcję, aby firma Hotjar nie gromadziła już żadnych danych.

Więcej informacji na temat wytycznych dotyczących ochrony danych oraz tego, jakie dane i w jaki sposób gromadzone są przez Hotjar, można znaleźć pod adresem www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

3.4.2 System CRM Zendesk
Korzystamy z systemu CRM „Zendesk”, oferowanego przez Zendesk, Inc., spółkę zarejestrowaną pod adresem 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA, aby móc szybciej i wydajniej przetwarzać zapytania użytkowników (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
Zendesk jest objęty Tarczą Prywatności, dlatego oferuje dodatkową gwarancję przestrzegania europejskich przepisów ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active).
Zendesk wykorzystuje dane użytkowników wyłącznie do technicznego przetwarzania zapytań i nie przekazuje ich stronom trzecim. Do korzystania z Zendesk konieczne jest podanie przynajmniej poprawnego adresu e-mail. Możliwe jest używanie pseudonimu. Podczas przetwarzania zgłoszeń serwisowych konieczne może okazać się gromadzenie dodatkowych danych (imię i nazwisko, adres). Korzystanie z Zendesk jest opcjonalne i służy poprawie oraz przyspieszeniu obsługi klientów i użytkowników.
Gdy użytkownik nie zgadza się na gromadzenie danych lub zapisywanie ich przez zewnętrzny system Zendesk, oferujemy alternatywne metody kontaktu w celu złożenia zgłoszenia serwisowego przez e-mail, telefon, faks lub listownie.
Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Zendesk: www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

3.5 Media społecznościowe

3.5.1 Nasze oferty na platformach mediów społecznościowych
Na platformach różnych mediów społecznościowych (np. na fanpage’ach) udostępniamy oferty, które przedstawiają informacje o firmie Dethleffs i które pozwalają nam nawiązywać kontakt z użytkownikami. Należy mieć na względzie, iż nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych użytkowników na tych platformach; jedynie administrator danej platformy posiada pełną wiedzę na temat przekazywanych danych oraz ich wykorzystania.
Co do zasady podczas wizyty na danej platformie w przeglądarce użytkownika zapisywane są pliki cookie.
Gromadzenie danych może odbywać się również w sytuacjach, gdy użytkownik nie jest zarejestrowany na danej platformie. Nie posiadamy jednak wiedzy, czy dane te trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Przetwarzanie przez nas danych osobowych na wspomnianych platformach odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na tym, by móc przedstawiać firmę Dethleffs na różne sposoby na forum publicznym oraz aby komunikować się z naszymi klientami w możliwie najefektywniejszy sposób.
Zgoda na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO może również stanowić podstawę prawną, jeśli użytkownik udzielił jej administratorowi platformy.
Szczegółowe informacje w kwestii przetwarzania danych przez administratorów platform, możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub w kwestii prawa do informacji, a także konkretne informacje dotyczące poszczególnych platform można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych administratorów:

Facebook
Usługodawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: www.facebook.com/about/privacy/
Informacje o plikach cookie: www.facebook.com/policies/cookies/
Konkretne informacje dotyczące fanpage’ów w serwisie Facebook: podczas wizyty na naszym fanpage’u w serwisie Facebook serwis ten przetwarza dane osobowe użytkownika (Facebook Insights). Dane te serwis Facebook przekazuje nam w ramach Facebook Insights w postaci zanonimizowanej. Owe zanonimizowane dane to statystyczne dane dotyczące naszych fanów.
Ponadto otrzymujemy od serwisu Facebook dane profilowe użytkownika, jeśli wchodzi on w interakcje z nami lub z naszą stroną, np. gdy polubi lub skomentuje nasz wpis, napisze do nas przez Facebooka lub będzie śledzić naszą stronę.

YouTube
Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Polityka prywatności: policies.google.com/privacy
Informacje o plikach cookie: policies.google.com/technologies/ads
Rezygnacja: adssettings.google.com/anonymous
Konkretne informacje dotyczące kont lub kanałów w serwisie YouTube: podczas wizyty na naszym koncie lub kanale w serwisie YouTube serwis ten przetwarza dane osobowe użytkownika. Dane te serwis YouTube przekazuje nam w ramach korzystania z YouTube STUDIO w postaci zanonimizowanej. Owe zanonimizowane dane to statystyczne dane dotyczące naszych subskrybentów.
Ponadto otrzymujemy od serwisu YouTube nazwę użytkownika profilu Google+, jeśli wchodzi on w interakcje z nami lub z naszą stroną, np. gdy polubi lub skomentuje nasze wideo bądź zasubskrybuje nasz kanał.

Vimeo
Usługodawca: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
Polityka prywatności: www.vimeo.com/privacy
Rezygnacja: vimeo.com/cookie_policy
Konkretne informacje dotyczące kont lub kanałów w serwisie Vimeo: podczas wizyty na naszym koncie lub kanale w serwisie Vimeo serwis ten przetwarza dane osobowe użytkownika. Dane te otrzymujemy jednak wyłącznie w postaci zanonimizowanej. Mamy zatem dostęp jedynie do statystycznych danych, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób. W ramach statystycznej prezentacji otrzymujemy informacje dotyczące następujących typów danych: dane geograficzne (kraj, region / kraj związkowy / kanton i miasto) oraz dane o urządzeniu (komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet oraz telewizor).
Ponadto otrzymujemy nazwę profilu użytkownika, gdy wchodzi on z nami w interakcje. Wówczas trafiają do nas również dane dotyczące poszczególnych interakcji i ich przebiegu, takie jak: odtworzenia (liczba wyświetleń filmów wideo), obejrzenia (liczba filmów obejrzanych do końca), a także liczba polubień i komentarzy. Dodatkowo otrzymujemy rozszerzone statystyki dotyczące filmów wideo, które zostały udostępnione w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube, Twitter lub LinkedIn, a także zanonimizowane dane dotyczące interakcji na tych platformach i ich przebiegu.

Instagram
Usługodawca: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: help.instagram.com/155833707900388
Informacje o plikach cookie: help.instagram.com/1896641480634370
Konkretne informacje dotyczące profilów w serwisie Instagram: podczas wizyty na naszym koncie firmowym w serwisie Instagram serwis ten przetwarza dane osobowe użytkownika. Dane te serwis Instagram przekazuje nam w ramach Instagram Insights w postaci zanonimizowanej. Owe zanonimizowane dane to statystyczne dane dotyczące naszych obserwujących.
Ponadto otrzymujemy od serwisu Instagram nazwę użytkownika, jeśli wchodzi on w interakcje z nami lub z naszą stroną, np. gdy polubi lub skomentuje nasz post lub będzie obserwować naszą stronę.

3.5.2 Wtyczki mediów społecznościowych

YouTube
Na naszej stronie internetowej pojawiają się filmy wideo platformy YouTube, zarządzanej przez spółkę Google Ireland Limited, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwaną w dalszej części „Google”).
Korzystamy z tych usług w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w rozpowszechnianiu i zwiększaniu popularności naszych działań w Internecie. Gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube i odtwarza film wideo, umożliwia serwisowi YouTube bezpośrednie przyporządkowanie swojego zachowania online do swojego osobistego konta. Przyporządkowanie odbywa się bez względu na to, czy użytkownik kliknie dany film, czy nie. Takiego przyporządkowania do konta YouTube można uniknąć, wylogowując się ze swojego konta.
Szczegółowe informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo
Na naszej stronie internetowej pojawiają się filmy wideo platformy Vimeo, zarządzanej przez spółkę Vimeo Inc. i posługującej się adresem korespondencyjnym: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA (zwanej w dalszej części „Vimeo”). Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Vimeo można znaleźć po adresem vimeo.com/privacy. Korzystamy z tych usług w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w rozpowszechnianiu i zwiększaniu popularności naszych działań w Internecie.
Należy mieć na względzie, że za pośrednictwem Vimeo może dochodzić do korzystania z Google Analytics, dlatego polecamy zapoznać się z polityką prywatności Google: policies.google.com/privacy, jak również z możliwościami rezygnacji z Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lub ustawieniami Google dotyczącymi wykorzystywania danych do celów marketingowych (https://adssettings.google.com/).
Pinterest
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi pinterest.com. Pinterest.com jest usługą spółki Pinterest, Inc., z siedzibą pod adresem 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Dzięki wbudowanemu na naszej stronie przyciskowi „Pin it” Pinterest otrzymuje informację, że użytkownik uruchomił jedną z naszych stron w Internecie. Jeśli użytkownik był w tym samym momencie zalogowany na swoim koncie Pinterest, serwis ten może przyporządkować tę wizytę na naszej stronie do konta użytkownika Pinterest i w ten sposób powiązać ze sobą dane. Dane przekazane przez kliknięcie przycisku „Pin it” zostaną zapisane przez serwis Pinterest. W kwestii gromadzenia danych, ich przetwarzania i wykorzystywania, jak również w kwestii przysługujących użytkownikowi praw i możliwości zmiany ustawień w celu ochrony jego prywatności można odnieść się do oświadczenia o ochronie danych serwisu Pinterest, znajdującego się pod adresem pinterest.com/about/privacy/.

Aby uniknąć przyporządkowania wizyty na naszej stronie do konta Pinterest, należy wylogować się z tego konta przed wyświetleniem naszej strony.

3.6 Nasze usługi

3.6.1 Formularz kontaktowy / zapytania
Użytkownik ma możliwość zadawania nam pytań na naszej stronie za pomocą formularza kontaktowego. W takiej sytuacji dane użytkownika z formularza kontaktowego (treść zapytania, temat zapytania oraz data) łącznie z podanymi przez użytkownika danymi (branża, forma zwracania się, imię, nazwisko, kraj, numer identyfikacyjny pojazdu) są przez nas zapisywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Podstawę prawną gromadzenia i przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podane przez użytkownika dane pozostają w naszym posiadaniu, dopóki użytkownik nie zażąda usunięcia danych, nie wycofa swojej zgody na przechowywanie danych bądź dopóki nie ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Odbywa się to bez uszczerbku dla ustawowych postanowień – szczególnie dla okresów przechowywania.

3.6.2 Kontakt e-mailowy
Gdy użytkownik wysyła do nas zapytanie lub informację drogą e-mailową, jego dane (adres e-mail, treść wiadomości, temat wiadomości oraz data/godzina) łącznie z podanymi przez niego danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, ew. numer telefonu, adres) są przez nas zapisywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Tych danych nie przekazujemy stronom trzecim bez zgody użytkownika. Podstawę prawną gromadzenia i przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Należy mieć na względzie, że wiadomości e-mail w trakcie przekazywania mogą w nieupoważniony i niezauważony sposób zostać przeczytane lub zmodyfikowane. Firma Dethleffs korzysta z oprogramowania filtrującego niepożądane wiadomości e-mail (filtr spamu). Z powodu korzystania z filtru spamu odrzucone mogą zostać e-maile, które na podstawie określonych cech zostały zidentyfikowane jako spam.
Podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym dane pozostają w naszym posiadaniu, dopóki użytkownik nie zażąda usunięcia danych, nie wycofa swojej zgody na przechowywanie danych bądź dopóki nie ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Odbywa się to bez uszczerbku dla ustawowych postanowień – szczególnie dla okresów przechowywania.

3.6.3 Materiały informacyjne (broszury, magazyn, cenniki itd.)

Na naszej stronie internetowej, za pośrednictwem formularza online, użytkownik ma możliwość zamówienia materiałów informacyjnych dotyczących naszych produktów i usług.
W takiej sytuacji dane użytkownika z formularza zamówienia łącznie z podanymi przez użytkownika danymi kontaktowymi (forma zwracania się, imię, nazwisko, przedsiębiorstwo, adres, numer telefonu lub adres e-mail) są przez nas zapisywane w celu przetworzenia zamówienia oraz na wypadek dalszych pytań, a następnie przesyłane do zatrudnionego przez nas do wysyłania materiałów podmiotu przetwarzającego. Podstawę prawną gromadzenia i przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podane przez użytkownika w formularzu online dane pozostają w naszym posiadaniu, dopóki użytkownik nie zażąda usunięcia danych, nie wycofa swojej zgody na przechowywanie danych bądź dopóki nie ustanie cel przechowywania danych (np. po uzgodnieniu terminu). Odbywa się to bez uszczerbku dla ustawowych postanowień – szczególnie dla okresów przechowywania.
W ramach przesyłania materiałów informacyjnych zastrzegamy sobie prawo do korzystania z adresu pocztowego użytkownika w celu wysyłania bezpośrednich reklam. Podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Jeśli użytkownik nie życzy sobie nawiązywania dalszego kontaktu, może w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych. Dopuszczalność takiego przetwarzania do momentu zgłoszenia sprzeciwu pozostaje jednak bez uszczerbku. Sprzeciw należy zgłaszać, wysyłając wiadomość na adres: datenschutz@dethleffs.de

3.6.4 Konkursy
Na naszej stronie internetowej użytkownik ma możliwość brania udziału w konkursach. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie, użytkownik podaje nam swój adres e-mail (oraz, ewentualnie, imię, nazwisko i adres). Celem gromadzenia danych użytkownika jest przeprowadzenie konkursu, a także ustalenie zwycięzcy oraz wypłacenie nagrody. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie gromadzimy więcej danych, chyba że na zasadzie dobrowolności.
Dane podane nam przez użytkownika przechowujemy tylko do momentu zakończenia konkursu. Odbywa się to bez uszczerbku dla ustawowych postanowień – szczególnie dla okresów przechowywania.

3.6.5 Subskrypcja naszego newslettera
Na naszej stronie internetowej użytkownik ma możliwość zapisania się do naszego firmowego newslettera. W ten sposób w regularnych odstępach czasu informujemy naszych klientów i partnerów handlowych o ofertach naszego przedsiębiorstwa. Do tego celu potrzebny jest nam prawidłowy adres e-mail użytkownika. Nie gromadzimy więcej danych, chyba że na zasadzie dobrowolności. Na adres e-mail osoby, która ma otrzymać swój newsletter po raz pierwszy, wysyłany jest ze względów prawnych e-mail potwierdzający (model double opt-in). Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania newslettera i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Podstawę prawną gromadzenia i przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podczas zapisywania się do newslettera rejestrujemy ponadto przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) adres IP systemu komputerowego osoby, która korzystała z niego w momencie zgłaszania się do newslettera, jak również datę i godzinę zgłoszenia. Gromadzenie tych danych jest niezbędne, aby móc zweryfikować (potencjalne) późniejsze nadużycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, a zatem służy naszemu zabezpieczeniu.
Udzieloną zgodę na zapisanie danych i adresu e-mail, jak również jego wykorzystywanie w celu wysyłania newslettera można w każdej chwili wycofać, klikając link rezygnacji, znajdujący się w każdym newsletterze. Chęć wypisania się z newslettera można także zgłosić, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@dethleffs.de. Dopuszczalność procesów przetwarzania przeprowadzonych do momentu wycofania zgody pozostaje jednak bez uszczerbku. Po zgłoszeniu rezygnacji dane osobowe zostają usunięte. Wypisanie się z newslettera uznaje się automatycznie za wycofanie zgody.

Śledzenie newslettera
Newslettery zawierają tzw. znacznik pikselowy (ang. web beacon). Znacznik pikselowy to miniaturowa grafika, którą osadza się w wiadomościach e-mail tego typu, wysyłanych w formacie HTML, aby umożliwić zapis oraz analizę plików dziennika. W ten sposób możliwa jest statystyczna ocena sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie osadzonego znacznika pikselowego możemy stwierdzić, czy i kiedy dana wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które spośród linków zamieszczonych w e-mailu zostały przez nią aktywowane.
Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem zawartego w newsletterach znacznika pikselowego są przez nas zapisywane i analizowane (w oparciu o uzasadniony interes), aby móc optymalizować proces wysyłania newsletterów oraz jeszcze lepiej dopasować treści przyszłych newsletterów do zainteresowań użytkowników. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Przekazywanie danych

4.1 Wewnętrzne przekazywanie danych
Przekazujemy dane użytkownika w obrębie firmy do działu zarządzania oraz do działu kadr, aby móc wypełniać nasze umowne i ustawowe zobowiązania. Przekazywanie lub udostępnianie danych użytkownika odbywa się wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz w oparciu o właściwe przepisy ochrony danych.

4.2 Przekazywanie w obrębie grupy/koncernu
Dane przekazywane przez użytkowników będą przechowywane w naszej centralnej bazie danych klientów w Niemczech i przekazywane w obrębie grupy/koncernu w celu zarządzania. Wymiana danych w obrębie grupy/koncernu nastąpi w celu wykonania umowy lub jako warunek korzystania ze stron internetowych. Ponadto może zajść konieczność przekazania tych danych w wewnętrznych celach administracyjnych. Przekazanie danych użytkownika w celu ich przetwarzania poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nastąpi zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a w szczególności zgodnie z art. 44 f. RODO.
Przekazanie danych w celu ustalenia terminu konsultacji z koncesjonerem
Za pośrednictwem naszej strony internetowej użytkownik ma możliwość podania swoich danych koncesjonerowi w celu ustalenia terminu konsultacji. W tym celu gromadzone są dane osobowe użytkownika i przekazywane wybranemu przez niego koncesjonerowi: imię i nazwisko, forma zwracania się, adres e-mail; jeśli użytkownik życzy sobie, aby wybrany przez niego koncesjoner kontaktował się z nim telefonicznie lub listownie, zapisany i przekazany zostanie ponadto, na zasadzie dobrowolności, numer telefonu i/lub adres. Takie gromadzenie i przekazywanie danych odbywa się w oparciu o zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO) w celu przeprowadzenia konsultacji przez wybranego koncesjonera. Przekazane dane zostaną przetworzone przez koncesjonera w celu ustalenia terminu konsultacji z użytkownikiem przy użyciu wybranego przez użytkownika sposobu kontaktu. Koncesjoner usuwa dane regularnie po zakończeniu jazdy próbnej, o ile nie obowiązują inne okresy przechowywania (np. ze względów podatkowych). Dodatkowo użytkownik może dochodzić u koncesjonera swoich praw. W tym celu należy się zgłosić do wybranego przez siebie koncesjonera.

4.3 Przekazywanie innym odbiorcom

Należy mieć na względzie, że przedkładanie danych osobowych jest po części ustawowo nakazane (np. w oparciu o przepisy podatkowe) lub może wynikać z regulacji umownych (np. dane dotyczące strony umowy). Niekiedy może to być konieczne do zawarcia umowy, by osoba, której dane dotyczą, podała nam swoje dane osobowe, które później będą musiały być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest przykładowo zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasze przedsiębiorstwo będzie zawierać z nią umowę. Zaniechanie podania danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą.
Przekazanie danych użytkownika w celu ich przetwarzania poza terytorium EOG nastąpi zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a w szczególności zgodnie z art. 44 f. RODO.

4.4 Przekazywanie do krajów spoza EOG

Przekazujemy dane użytkownika do krajów spoza EOG. Odbywa się to w oparciu o wspomniane wyżej cele (przekazywanie danych w obrębie koncernu i przekazywanie innym odbiorcom). Przekazywanie ma miejsce wyłącznie w celu wypełnienia naszych umownych lub ustawowych obowiązków bądź na podstawie zgody użytkownika. Ponadto przekazywanie następuje zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a w szczególności zgodnie z art. 44 f. RODO. Szczególnie na podstawie ogłoszonego przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub określonych gwarancji (np. standardowa klauzula ochrony danych itd.).

4.5 Przekazywanie do organizacji międzynarodowej
Ponadto przekazujemy dane użytkownika do organizacji międzynarodowej. Również ten rodzaj przekazywania następuje zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a w szczególności zgodnie z art. 44 f. RODO.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Przetwarzamy dane użytkownika częściowo w zautomatyzowany sposób, aby móc analizować określone osobiste aspekty (profilowanie). Stosujemy profilowanie wyłącznie w następującym przypadku:
Aby móc w sposób ukierunkowany informować użytkownika o produktach oraz mu doradzać, wykorzystujemy narzędzia analityczne. Umożliwiają one komunikację i reklamę dostosowaną do potrzeb, w tym badanie rynku i opinii.
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma zagwarantowane przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

6. Okres przechowywania danych
Przechowujemy dane użytkownika zasadniczo tak długo, jak wymaga tego świadczenie naszej usługi, bądź przez okres przewidziany w ustawach i przepisach określonych przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia lub inne organy ustawodawcze, którym podlega administrator odpowiedzialny za przetwarzanie. We wszystkich pozostałych przypadkach usuwamy dane osobowe użytkownika po zrealizowaniu celu, za wyjątkiem tych danych, które są nam potrzebne do wypełnienia prawnych zobowiązań (np. gdy ze względu na prawo podatkowe lub handlowe jesteśmy zobowiązani do zachowania przez pewien okres dokumentów takich jak umowy lub rachunki).

7. Bezpieczeństwo techniczne
Dethleffs stosuje techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby chronić zarządzane przez nas dane użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieupoważnionych osób. Owe środki ostrożności sukcesywnie udoskonalamy w miarę rozwoju technologicznego.
Niniejsza strona korzysta, ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony poufnych informacji w trakcie ich przekazywania (np. wysyłanych do nas zapytań użytkownika), z protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer) o najwyższym możliwym stopniu szyfrowania, oferowanym w danym momencie przez przeglądarkę użytkownika. Co do zasady jest to szyfrowanie 256-bit. Jeśli przeglądarka użytkownika nie korzysta z szyfrowania na poziomie 256-bit, wówczas stosujemy wersję 128-bit v3. To, czy nasze poszczególne strony są przekazywane w formie zaszyfrowanej, można stwierdzić, jeśli pasek adresu w przeglądarce zmienił się z „http://” na „https://”, a w pasku przeglądarki pojawił się symbol kłódki.
Gdy szyfrowanie SSL jest aktywne, dane przekazane nam przez użytkownika nie zostaną odczytane przez osoby trzecie.
Należy mieć na względzie, że przekazywanie danych w Internecie (np. kontakt e-mailowy) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

8. Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną procesów przetwarzania, na które uzyskaliśmy zgodę w kontekście określonego celu przetwarzania.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, co ma np. miejsce w ramach procesów przetwarzania, które są konieczne do dostarczenia towarów bądź świadczenia innej usługi lub wykonania świadczenia wzajemnego, wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ta sama podstawa prawna ma zastosowanie w przypadku procesów przetwarzania, które są niezbędne do wprowadzenia w życie środków przedumownych, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego, np. w celu przestrzegania przepisów prawa podatkowego, wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, takie przetwarzanie odbywa się w oparciu o art. 6 ust.1 lit. d RODO.
Podstawą prawną przetwarzania może być także art. 6 ust.1 lit. f RODO. Opierają się na niej procesy przetwarzania, w przypadku których przetwarzanie służy ochronie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią, o ile charakteru nadrzędnego nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

9. Wskazówka dotycząca osób niepełnoletnich
Niniejsza oferta online nie jest skierowana do osób poniżej 16. roku życia. Osobom, które nie ukończyły 16. roku życia, nie wolno przekazywać żadnych danych osobowych firmie Dethleffs bez zgody osoby uprawnionej do sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące go dane osobowe. Użytkownik jest również uprawniony do uzyskania wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO dalszych informacji, a także kopii swoich danych.
W oparciu o art. 16 RODO użytkownik ma ponadto prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia przetwarzanych przez nas danych, które go dotyczą.
Użytkownik, na podstawie art. 17 RODO, jest uprawniony do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych. Ewentualnie, w oparciu o art. 18 RODO, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.
Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo żądać udostępnienia mu podanych nam przez niego danych oraz przekazania ich innemu administratorowi.
Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w myśl art. 77 RODO.

11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Niektóre procesy przetwarzania danych są możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Może to uczynić, wysyłając do nas nieformalny wniosek na adres e-mail datenschutz@dethleffs.de. Dopuszczalność przetwarzania do momentu wycofania zgody pozostaje jednak bez uszczerbku.

12. Linki do stron internetowych innych usługodawców
Na naszej stronie internetowej użytkownik może znaleźć linki do stron internetowych innych usługodawców. Należy mieć na względzie, iż nie mamy wpływu na treści podlinkowanych stron internetowych ani przestrzeganie przez owych usługodawców wymogów dotyczących ochrony danych.

13. Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych do zmian wprowadzanych na naszej stronie internetowej w dowolnym momencie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w celu przestrzegania wymogów prawnych.

14. Dane kontaktowe administratora i zewnętrznego inspektora ochrony danych

Administrator danych:
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12
88316 Isny im Allgäu
Niemcy
Telefon: +49 7562 987-0
Adres e-mail: datenschutz@dethleffs.de

Zewnętrzny inspektor ochrony danych:
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Dr.-Klein-Str. 29
88069 Tettnang
Niemcy
Telefon: +49 (0) 7542 94921-00
Adres e-mail: fischerkeller@ddsk.de

Wskazówka: zapytania użytkownika będą traktowane poufnie i przekazywane bezpośrednio do inspektora ochrony danych.

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona przez Deutsche Datenschutzkanzlei – biuro w Bodensee.