Menue
Header Globetrail Fiat 23

Globetrail Citroen

Modele Citroëna

2 | 2128352 | 2129994
2 | 2128352 | 2129995
2 | 2128352 | 2129996
2 | 2128352 | 2129997

1) The prices are non-binding recommendations of the manufacturer including 20 % VAT and excluding shipping costs. This does not constitute a binding offer. Changes and errors excepted. Scope and possible combinations may vary and illustrations may be similar. For binding information, please contact your dealer.

*Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita to wartość ustalona przez producenta, której pojazd nie może przekroczyć, nawet gdy jest załadowany. Ma to zatem wpływ na dozwoloną liczbę miejsc siedzących, możliwości wyboru wyposażenia opcjonalnego i pozostałe potencjalne obciążenie. Szczegółowe informacje dotyczące mas i konfiguracji pojazdu znajdą Państwo w naszych danych technicznych, w części Informacje prawne oraz w Konfiguratorze.

;